Kochani Rodzice,
Bardzo Wam dziękujemy za tak liczny udział i zaangażowanie w dzisiejszą Eucharystie.
Umocnieni łaską Bożą wyruszamy z nadzieją w drogę rozwoju intelektualnego i duchowego