29 i 30 sierpnia w godzinach od 10.00 do 12.00 zapraszamy na zajęcia adaptacyjne.
W tym czasie będą również podpisywane umowy z rodzicami dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola (potrzebny będzie PESEL dziecka i dowód osobisty rodzica).

Zespół JP2