Nasze przedszkole odwiedziła Pani Ela ze Straży Miejskiej. Opowiadała o zasadach bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Przedszkolaki utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą. Gość opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówił elementy swego munduru. Strażnik miejski uczulała dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy, mieć zaufanie do osób mundurowych oraz mówiła o tym, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zgubienia się.

Pani Eli serdecznie dziękujemy za wizytę 🙂