Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy,

aby Chrystus otworzył nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.


Radosnych Świąt życzy Dyrekcja,

nauczyciele i pracownicy przedszkola im.św. Jana Pawła II