W naszym przedszkolu gościliśmy Panią Elę ze Straży Miejskiej.
Celem spotkania było poszerzanie wiedzy wśród przedszkolaków na temat
obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu.
Dużą atrakcją była nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Dzieci były bardzo zadowolone i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.