Jesteśmy kameralnym publicznym przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. W naszym przedszkolu wychowujemy dzieci w duchu wartości i zasad katolickich, zgodnie z nauką Kościoła oraz personalistyczną myślą pedagogiczną świętego Jana Pawła II.

Obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wpajamy umiłowanie najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Ojczyzna.

Od najmłodszych lat uczymy historii Rzeczypospolitej poprzez wiersze, legendy, opowiadania, dobre filmy.
Zapoznajemy dzieci z najpiękniejszą poezją, tradycją i kulturą narodową.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Chcemy aby czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Chcemy, aby powierzone nam dzieci od najmłodszych lat wzrastały w łasce u Boga i ludzi.

Nasze przedszkole powstało z myślą o rodzinach, które chcą by ich dzieci były wychowywane w duchu katolickim, by były uczone miłości do Boga i Ojczyzny, szacunku do bliźniego, do wszystkiego, co piękne, mądre i szlachetne.